Lukiokoulutus

 

Tervetuloa lukioomme! Aurinkorannikon suomalainen koulu aloitti 1.8.2007 ensimmäisenä ulkosuomalaisena kouluna oman lukio-opetuksen. Lukio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suorittaa nuorille tai aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus.

Lukiossamme voi opiskella koko lukuvuoden tai yksittäisiä jaksoja. Tarjolla on laajan kontaktiopetuksen lisäksi runsas verkko-opetustarjonta yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa.

Alle 18-vuotiaalla opiskelijalla tulee olla nimetty huoltaja Aurinkorannikolla. Asumisjärjestelyistä opiskelija vastaa itse.

Meille voi myös hakea vaihto-opiskelijaksi niin, että käy koulua lukiossamme ja asuu espanjalaisessa isäntäperheessä. Lisätietoja kohdassa Opetus - Lukio - Vaihto-opiskelijana espanjalaisessa isäntäperheessä. Vaihto-opiskelijaksi voi hakea koko lukuvuodeksi tai yksittäisiksi jaksoiksi. Lisätietoja hallintosihteeri Tiina Karlo, kanslia@suomalainenkoulu.net.

Suunnitellessasi opintoja lukiossamme, sitoudu olemaan paikalla heti jakson alkaessa. Tutustu huolellisesti lukiomme ainevalintakorttiin ja jaksosuunnitelmaan, joista näet lukiomme opetustarjonnan.

Tutustu myös kotisivumme kohtaan Lukio.

Jaksot lukuvuonna 2018-2019

1. jakso 13.8.2018 – 2.10.2018

2. jakso 3.10.2018 – 30.11.2018

3. jakso 3.12.2018 – 6.2.2019

4. jakso 7.2.2019 – 8.4.2019

5. jakso 9.4.2019 – 1.6.2019

 

Arviointiviikot 2018-2019

1. jakso 25.9.-2.10.2018

2. jakso 23.11.-30.11.2018

3. jakso 30.1.-6.2.2019

4. jakso 1.4.-8.4.2019

5. jakso 22.5.-29.5.2019

Lukiokoulutuksen opiskelijaksiotto


Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018 – 2019 alkoi maanantaina 22.1.2018 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta ja kullekin lukuvuodelle täytyy ilmoittautua uudelleen.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella (lomakkeita aletaan jakaa ilmoittautumispäivän aamuna klo 9) tai sähköisesti koulun kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (lomake tulee kotisivuille klo 9 Espanjan aikaan). Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukio ei ole yhteishakujärjestelmässä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää:

•    viimeisin opiskelutodistus
•    maistraatista saatava väestörekisteriote (joka ei ole kuukautta vanhempi ja joka on päivätty vuoden 2018 puolelle), josta tulee ilmetä
1.    huoltajatiedot ja vanhempien tiedot erikseen
2.    kotikunta Suomessa
3.    äidinkieli
4.    kansalaisuus

Huoltajan oma tuloste väestörekisteristä ei riitä, koska siinä ei näy nuoren kotikuntaa. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille opiskelijoille, joilla on väestörekisteriotteen mukainen kotikunta Suomessa. Kotikuntavaatimus koskee koko lukiossa opiskeltavaa aikaa.

Emme käsittele puutteellisia ilmoittautumisia.

Ennen koulupaikan vahvistamista perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Ilmoittautumisen ja liitteiden toimittamisen jälkeen hallintosihteeri toimittaa varausmaksun (400 euroa/oppilas) maksamista varten tiedot sähköpostitse. Kun varausmaksu on suoritettu, koulupaikka vahvistetaan.
 
Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Varausmaksusta palautetaan 100 euroa, jos peruutus tapahtuu ennen 1.8.2018. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.

Lukio-opintoja aloittavalla peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 8.6.2018. Lukiokoulutuksen aloittavalla opiskelijalla tulee olla opiskeluvälineenä henkilökohtainen kannettava tietokone.

Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla. Minimiopiskeluaika lukiokoulutuksessa on yksi jakso.

Opiskelijaksi otosta päättää koulun rehtori. Lukiolain (629/1998) mukaan opiskelijaksi ottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).


Lisätietoja:

Aurinkorannikon suomalainen koulu

puhelin (+34) 670 898 688

sähköposti: kanslia@suomalainenkoulu.net