Opinto-ohjaus

Peruskoulun oppilaanohjauksesta ja lukion opinto-ohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja Anne Rautaparta.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksen tärkeänä tavoitteena on nuoren elämän- ja opiskelutilanteen hahmottaminen, jossa otetaan huomioon erilaiset taustatekijät. 9.luokalla erityisenä painopisteenä on jatko-opintojen suunnittelu.

On tärkeää, että oppilaassa viriää ulkomailla oleskellessaankin peruskoulun aikana myönteinen asennoituminen jatko-opiskeluun, työntekoon ja tulevaisuuteen. Erityisesti kielitaidon arvostaminen ja koulutukseen panostaminen auttavat nuorta selviytymään vieraassa maassa ja kulttuurissa.

TET-jaksojen ja vierailijoiden avulla pyritään laajentamaan kokonaiskuvaa koulutustarjonnasta ja työelämästä.

Yhteystiedot:

anne.rautaparta@suomalainenkoulu.net