Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Henna Kinnunen, joka auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään erilaisissa opiskeluun, kasvuun, myönteiseen kehitykseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee yhteistyötä opettajien, koulun muun henkilökunnan ja vanhempien sekä tarvittaessa viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Oppilas ja opiskelija voi varata kuraattorille ajan, jos hänellä on tarve jutella ja jakaa asioitaan ulkopuolisen, luotettavan aikuisen kanssa. 

Tällaisia asioita voivat olla esim. koulunkäyntivaikeudet, tunne-elämän vaikeudet, kaveri- ja seurusteluasiat, huoli luokkakaverista tai esimerkiksi vapaa-ajan viettoon tai perheeseen liityvät ongelmat.

Vanhemmat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä esim., jos he ovat huolissaan lapsensa koulunkäynnistä, jaksamisesta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Vanhempien ja kuraattorin keskusteluissa pyritään tarkastelemaan kaikkien osapuolien käsitystä oppilaan tai opiskelijan tilanteesta. Yhdessä etsitään keinoja tämän auttamiseksi ja suunnitellaan, millaista yhteistyötä voidaan tehdä.

Henna Kinnusen yhteystiedot ovat seuraavat
-  puh. 603 488 570
-  sähköposti: henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net