Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Henna Kinnunen, joka auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään erilaisissa opiskeluun, kasvuun ja  kehitykseen liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee yhteistyötä opettajien, koulun muun henkilökunnan ja vanhempien kanssa.

Oppilas ja opiskelija voi varata kuraattorille ajan, jos hänellä on tarve jutella ja jakaa asioitaan ulkopuolisen, luotettavan aikuisen kanssa.

Tällaisia asioita voivat olla esim. koulunkäyntivaikeudet,  mieliala-asiat, kaveri- ja seurusteluasiat, huoli luokkakaverista tai esimerkiksi vapaa-ajan viettoon liityvät ongelmat.

Vanhemmat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä esim., jos he ovat huolissaan lapsensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Vanhempien ja kuraattorin keskusteluissa pyritään tarkastelemaan kaikkien osapuolien käsitystä oppilaan tai opiskelijan tilanteesta. Yhdessä etsitään keinoja tämän auttamiseksi ja suunnitellaan, millaista yhteistyötä voidaan tehdä.

Henna Kinnusen yhteystiedot ovat seuraavat
-  puh. 603 488 570
-  sähköposti: henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net