Paikkoja avoinna

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry. julistaa haettavaksi

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävät, perusopetuksen oppilaanohjaus ja lukion opinto-ohjaus, ajalle 1.8.2018 - 30.6.2019

Oppilaanohjaaja/opinto-ohjaaja toimii perusopetuksen 7.-9.luokilla sekä lukiokoulutuksessa. Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioon voidaan ottaa myös ohjauksen opintoja tällä hetkellä suorittava tai suorittanut hakija.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteeseen rehtori@suomalainenkoulu.net. Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
- henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot)
- opintosuoritukset arvolausekkeineen
- työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta
- mahdolliset muut ansiot
- mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa

Hakemukseen ei liitetä mukaan liitteitä vaan niitä pyydetään erikseen haastatteluun kutsuttavilta.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.

Perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen tuntiopettajan työtehtävässä noudatetaan kokonaistyöaikaa. Peruspalkka työsuhteen alkaessa on 2828 euroa. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa noudatetaan espanjalaista työehtosopimusta. Työsopimukseen kuuluu koulun henkilökunnan lapsille ilmainen koulunkäynti. Työntekijä voi EU-käytännön mukaan valita joko suomalaisen tai espanjalaisen sosiaaliturvan.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 1.7.2018 klo 16 Suomen aikaa. Osa hakeneista kutsutaan puhelinhaastatteluun.

Fuengirolassa 20.6.2018.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus