ESPANJAN OPISKELU

Uuden opetussuunnitelman myötä koulussamme on siirrytty valtakunnalliseen kieliohjelmaan myös espanjan opetuksen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että espanjaa opiskellaan alakoulussa A2-kielenä, jolloin se on 4. luokalta alkava kieli. Tämän lisäksi vuosiluokilla 5. - 6. on myös omat espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Esikoulussa ja 1.-3. luokilla espanjaa opiskellaan ilman tasoryhmiä.

 

Yläkoulussa taso A2 jatkuu ja sen lisäksi espanjaa tarjotaan B2-kielenä, jolloin se on 8. luokalta alkava kieli. Vuosiluokilla 7. ja 9. on myös espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Tässä siirtymävaiheessa eri ryhmissä voi olla mukana eritasoisia oppilaita, mutta tämä otetaan huomioon eriyttämällä opetusta.

 

Koska koulumme sijaitsee Espanjassa, on espanjan opiskelu pakollista peruskoulun puolella. Jokainen perusopetuksen oppilas osallistuu espanjan opetukseen joillakin näistä tasoista. Espanjan opettajat selvittävät oppilaalle kuuluvan ryhmän. Jos on jotain epäselvää, voitte olla yhteydessä lapsen/nuoren espanjan opettajaan.

 

Anne Niemi anne.niemi@suomalainenkoulu.net

Conchi Flores Castillo conchi.flores@suomalainenkoulu.net