Kerhot

Koulun kasvatus- ja opetustyön tueksi pyritään järjestämään kerhotoimintaa. Koulun kerhotyöstä päätetään lukuvuosittain työsuunnitelmassa sen mukaan, minkälaisia resursseja koululla kulloinkin on käytettävissä ( mm. tilat, opettajat, kiinnostus ).

Koulun oppilaskerhoja suunniteltaessa pyritään kerhotarjonnalla saavuttamaan tavoitteita, jotka auttavat oppilasta löytämään harrastusmahdollisuuksia vieraassa maassa ja kulttuurissa.

Sen vuoksi pyritään siihen, että kerhotoiminta mm.

  • tuottaa iloa ja virkistystä normaalin koulutyön ohjelman lisäksi
  • tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden kehittää luovuutta ja omia ideoita sekä erilaisia motorisia taitoja
  • kehittää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
  • syventää ja rikastuttaa koulun opetusta ja kasvatusta
  • antaa lisätaitoja arkielämän tilanteisiin

Oppilaskerhot pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että ne sisältäisivät mm. seuraavia aihepiirejä:

  • espanjalaista kieltä ja kulttuuria
  • erilaisia liikuntalajeja ( joukkue- ja yksilölajeja )
  • musiikkia ja luovaa toimintaa
  • nykypäivän ja tulevaisuuden viestintätaitoja
  • arkielämän taitoja (kotitalous, terveys)


Kerhojen vetäjät tiedottavat kerhojen ajankohdista ilmoitustaululla ja koulun kotisivuilla. Lukuvuoden aikana tullaan järjestämään myös lyhytkestoisia kerhoja tarpeen mukaan.

ILTAPÄIVÄKERHO
Iltapäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 13–16. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Leena Virvalo. Iltapäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1. - 2. luokan oppilaille, ja siihen on haettava erikseen. Iltapäiväkerhon hinnat ovat seuraavat; 1-2 päivää 70 euroa/kuukaudessa ja 3-5 päivää 140 euroa/kuukaudessa.

Lisäksi kertamaksu 15 euroa/krt (max. 3 kertaa/kk), jos yksittäinen oppilas tarvitsee tilapäisesti iltapäiväkerhoa. Laskutus kuukausittain.

Oppilaat pitää pääsääntöisesti hakea koulusta, kun koulupäivä päättyy ja jos oppilas ei osallistu iltapäiväkerhoon. Koulun pihalla ei ole valvontaa oppituntien aikana!