Tuntijako 2018-2019

Vuosiluokat 1-6

Oppiaine1. lk2. lk3. lk4. lk5. lk6. lk
Äidinkieli ja kirjallisuus775544
A1-kieli, englanti  2232
B1-kieli, ruotsi2
Matematiikka333444
Ympäristöoppi22233 2
Uskonto/ET112111
Historia    21
Yhteiskuntaoppi11
Musiikki111111
Kuvataide112111
Käsityö222222
Liikunta223332
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset, kuvataide/musiikki1
Valinnaiset aineet, Espanjan kieli ja kulttuuri, koodaus, kotitalous, ilmaisutaito111
Vapaaehtoinen A2-kieli, saksa222
Espanja222222
Tunteja yhteensä (espanja mukaan luettuna)
212124262727
 
Minimituntimäärä (valtakunnallisesti)191922242525

Vuosiluokat 7-9

Oppiaine7. lk8. lk9. lk
Äidinkieli333
A1-kieli, englanti223
B1-kieli, ruotsi112
Uskonto111
Historia ja yhteiskuntaoppi223
Matematiikka344
Fysiikka/kemia2,52,52
Biologia/maantieto223
Terveystieto111
Musiikki11 
Kuvataide11
Kotitalous3  
Käsityö3
Liikunta232
Taito- ja taideaineiden valinnaiset2
Oppilaanohjaus0,50,51
Valinnaiset aineet134
Vapaaehtoinen A2-kieli222
Vapaaehtoinen B2-kieli22
Espanja222
 
Yhteensä313131