Yleistä opetussuunnitelmasta

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on vuosiluokkien 1-6 osalta otettu käyttöön 1.8.2016. Vuosiluokat 7-9 opiskelevat 1.8.2004 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti. 7.vuosiluokan osalta uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, 8.vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja 9.vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Lukiokoulutuksessa lukuvuonna 2016-2017 opiskelunsa aloittaneet opiskelevat 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman mukaisesti,  ja lukiokoulutusta jatkavat opiskelevat 1.8.2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti.